Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðề nghị định hướng cho nông dân lựa chọn cây, con giống

UBND thành phố đã chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết giá trị và các lĩnh vực hỗ trợ... Qua đó, định hướng cho nông dân lựa chọn cây, con giống phù hợp với điều kiện của địa phương và theo quy hoạch của thành phố.

Cụ thể, về quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh, đã xây dựng vùng lúa chất lượng cao liên kết tiêu thụ theo cánh đồng lớn, từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên nền tảng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”. Ngành nông nghiệp đã xây dựng 10.392ha vùng sản xuất cây ăn trái tập trung với sản lượng trên 100.000 tấn/năm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gắn kết tiêu thụ, tăng lợi thế cạnh tranh; đồng thời, xây dựng vùng sản xuất rau màu, hoa kiểng diện tích 229ha, sản lượng 28.390 tấn.

Về quy hoạch chăn nuôi, ngành nông nghiệp bước đầu đã thực hiện hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 4 mô hình chăn nuôi (3 mô hình chăn nuôi heo, 1 mô hình chăn nuôi vịt) và hỗ trợ xây dựng, cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả heo châu Phi cho 5 cơ sở tham gia chuỗi cung ứng và xác nhận thực phẩm an toàn. Về quy hoạch vùng nuôi, trồng thủy sản, chú trọng phát triển nuôi các loài chủ lực; áp dụng quy trình, kỹ thuật nuôi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hướng tới sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa; đảm bảo nguồn cung hàng hóa thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu…