Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðề nghị thông tin về việc di dời chợ

Báo Cần Thơ
Gốc

Cử tri đề nghị thông tin thời gian thực hiện di dời chợ Tân An và chợ An Lạc ở quận Ninh Kiều. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Việc di dời chợ Tân An và chợ An Lạc đã được UBND thành phố đã thống nhất chủ trương di dời tại Công văn số 2938/UBND-KT ngày 27-7-2021. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, các đơn vị liên quan khảo sát cụ thể số lượng tiểu thương, mặt hàng buôn bán tại 2 chợ, có kế hoạch, phương án di dời phù hợp, đảm bảo cuộc sống người dân.

Ngày 21-5-2021, Sở Công Thương đã có công văn về khảo sát, thăm dò ý kiến tiểu thương về việc di dời chợ Tân An, An Lạc; trong đó, đề nghị UBND phường Tân An, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ phối hợp lấy ý kiến của tiểu thương theo phiếu khảo sát ý kiến của Sở Công Thương. Ngày 2-6-2021, UBND phường Tân An ban hành công văn khảo sát, thăm dò ý kiến tiểu thương về việc di dời chợ An Lạc; trong đó, UBND phường đã lấy ý kiến và thống kê có 78/120 hộ tiểu thương chấp thuận di dời, 38/120 hộ tiểu thương muốn ở lại kinh doanh tại vị trí cũ, 4/120 hộ tiểu thương không có ý kiến.

Hiện nay, việc di dời các chợ trên còn những khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp sở, ban, ngành và UBND quận Ninh Kiều để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-thong-tin-ve-viec-di-doi-cho-a146834.html