Ðề nghị xây dựng nhà máy xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị xem xét đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ cung cấp vật tư nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất và chăn nuôi. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ðể hỗ trợ người chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xử lý chất thải chăn nuôi giúp cải thiện môi trường, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giúp giảm giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận, tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, từng bước chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, xa khu dân cư, kiểm soát an toàn dịch bệnh và quản lý môi trường. Ðịnh hướng là nâng cao chất lượng đàn giống và phương thức chăn nuôi phù hợp, gắn quy hoạch phát triển chăn nuôi với quy hoạch giết mổ và thị trường tiêu thụ; xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Khuyến cáo người chăn nuôi có biện pháp xử lý chất thải và khử trùng khu vực nuôi để hạn chế phát sinh dịch bệnh cho vật nuôi…

Ðồng thời, nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải cho các cơ sở, hộ chăn nuôi theo hướng công nghệ khí sinh học cải tiến cho chăn nuôi quy mô nhỏ và một số công nghệ bổ trợ khác nhằm khắc phục các hạn chế về quá tải hầm khí sinh học; các thiết bị giúp sử dụng hết khí gas sinh ra từ các hầm khí sinh học, công nghệ tách chất thải rắn từ phân lỏng do chăn nuôi quy mô công nghiệp sử dụng nhiều nước tạo ra, nhằm xử lý hiệu quả hơn nước thải từ các trang trại chăn nuôi…

Về xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ, thành phố xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo ngành nông nghiệp thông tin về cơ sở chăn nuôi huyện Vĩnh Thạnh cho các nhà máy sản xuất phân bón hữu trên địa bàn thành phố biết, để có thể liên kết với nông dân sử dụng nguồn thải từ chăn nuôi phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-xay-dung-nha-may-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-de-san-xuat-phan-huu-co-a148822.html