Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðề nghị xây dựng thêm trường học

Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh hiện nay trên địa bàn phường Thuận An chưa có trường THCS, trong khi nhu cầu học sinh trong độ tuổi đến lớp khá nhiều, kiến nghị ngành chức năng xem xét, có kế hoạch xây dựng điểm trường cấp 2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học tại địa bàn phường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, học sinh cấp THCS trên địa bàn phường Thuận An học tại Trường THCS Thới Thuận và Trường THCS Thốt Nốt, bán kính đến mỗi trường không quá 2km. Hơn nữa, hiện nay, 2 trường này đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận học sinh cấp THCS trên địa bàn phường Thuận An. Ngoài ra, qua rà soát, số lượng học sinh tiểu học phường Thuận An cũng ít, nên trong giai đoạn hiện nay chưa cần thiết xây dựng trường THCS trên địa bàn phường Thuận An.

Trong giai đoạn tới, trường hợp 2 trường THCS Thới Thuận và Thốt Nốt không đảm bảo điều kiện tiếp nhận các học sinh trên địa bàn phường Thuận An, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND quận Thốt Nốt phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét đầu tư trường THCS trên địa bàn phường Thuận An.