"East of Eden" và "Boys Over Flowers" rating chiến

Gốc
[Kênh14] - "East of Eden" sẽ tăng thêm 4 tập phim để đối đầu với BOF đấy.

Tin nóng

Tin mới