Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

eBanking – Xu thế tất yếu thời hội nhập

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Diễn đàn quốc tế Banking Vietnam 2007 tại TP.HCM (từ 4 – 6/12/2007) sẽ là cầu nối cho các nhà hoạt động tài chính và CNTT đến với nhau bằng sự hiểu biết và hỗ trợ nhau.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8222&t=pcolarticle