EBS: Phó Giám đốc đã bán 230,000 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của CTCP Sách giáo dục tại TP.Hà Nội (HNX: EBS).

- Tên cổ đông lớn: Nguyễn Tiến Nam - Địa chỉ: Khối Đoàn kết,Phường Vạn Phúc,Quận Hà Đông,TP Hà Nội - Mã chứng khoán giao dịch: EBS - Số lượng cổ phần đã bán: 230,000 CP - Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch: 80,600 CP tương đương 1.58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội - Ngày kết thúc giao dịch: 7/10/2009

Tin nóng

Tin mới