Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua dự án thiết lập hệ thống vệ tinh định vị Galileo, tạo cơ sở pháp lý để Liên minh châu Âu (EU) tiến hành việc đưa hệ thống vệ tinh này lên vũ trụ vào năm 2013.