Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ECB bán ra 30 tấn vàng để bình ổn thị trường

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố bán 30 tấn vàng để giúp bình ổn thị trường. Đây là số vàng tiếp theo 42 tấn vàng đã được bán ra hồi cuối năm 2007 theo một thỏa thuận của ngân hàng này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72565