ECB quyết định bơm 100 tỷ USD vào các thị trường tiền tệ dưới hình thức các khoản cho vay trong một ngày, theo đó nâng mức bơm hàng ngày thêm 30 tỷ USD.