VIT - Mới đây, các nhà khảo cổ Mỹ và Anh đã phát hiện một loài lưỡng cư to lớn, gọi là “ếch quỷ”, có thể ăn thịt cả những con khủng long con.