ECI: Peter Eric Dennis đã mua thêm 20,200 cp

Gốc
Peter Eric Dennis, cổ đông lớn CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo Dục (HNX: ECI) vừa thông báo đã mua thêm 20,200 cp ECI, nâng sở hữu lên 8.2% kể từ ngày 01/08.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis
- Mã chứng khoán: ECI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 124,100 CP (tỷ lệ 7.05%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 144,300 CP (tỷ lệ 8.2%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/08/2013.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới