Ecuador giành chiến thắng trong trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Gốc
ND - Theo tin từ Thủ đô Quito (Ecuador), cử tri Ecuador ngày 28-9 đã thông qua dự thảo Hiến pháp mới, do Tổng thống R.Correa khởi xướng, nhằm tăng cường bình đẳng giữa các sắc tộc và mở rộng các quyền xã hội và môi sinh.

Tin nóng

Tin mới