Sau 2 năm làm cầu nối, Cổng thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia (ECVN) đã thu nạp được hơn 3.000 thành viên (gần 600 là DN nước ngoài), với hàng trăm hợp đồng kinh tế được ký kết.