Rất nhiều chuyên gia nắn xương đã nhận định rằng nếu Eduardo da Silva không được bác sỹ Gary Lewin của Arsenal sơ cứu kịp thời thì có thể anh đã phải cưa chân sau pha vào bóng kinh hoàng của Martin Taylor.