(Vietstock) – CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục (HNX: EFI) cho biết sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ (VĐL) năm 2009 – 2010. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 vào 27/10.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng vào 29/10. Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến vào 12/11. Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ tạm ngừng lưu ký cổ phiếu BKC vào các ngày 28, 29/10 và 30/10. Được biết, EFI có vốn điều lệ là 35.7 tỷ đồng và ngày giao dịch đầu tiên từ 30/09.