ELC: 29/4 chốt danh sách trả 15% cổ tức bằng tiền

Gốc
(NDHMoney) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (mã ELC-HOSE) vừa thông báo về việ tạm ứng cổ tức đợt 3/2010.

Cụ thể, 29/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng và dự kiến bắt đầu từ ngày 9/6, ELC sẽ thực hiện trả tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền, tương đương với 1.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và phòng tài chính kế toán cùng các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện việc chi trả này.

Tin nóng

Tin mới