ELC: PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 5.02%

Gốc
PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã mua 18,610 cp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 04/02/2016.

Hiện PYN Elite Fund (Non-Ucits) đang sở hữu 2,081,010 cp, ứng với tỷ lệ 5.02%.

Tài liệu đính kèm:
20160205_20160205 - ELC - BC NGAY TRO THANH CDL.pdf

Tin nóng

Tin mới