Hầu hết đồ nội thất trong nhà là những đồ dùng được gia chủ chọn và đưa sang Việt Nam đều là những món đã gắn bó với gia đình một thời gian dài.