'Em ơi! Hà Nội phố': Khúc tình cho những ai yêu và hiểu Hà Nội

Gốc
Phan Vũ viết 'Em ơi! Hà Nội phố' bằng những câu thơ tuyệt bút. Tác phẩm vẽ nên bức tranh Hà Nội rộng lớn mà sâu thẳm, bi tráng mà dịu dàng.

Lan Phương - Hương Đỗ