Lợi dụng chị vợ đi bán vé số, Nguyễn Văn Hoàng mò đến nhà bắt cóc hai đứa con mang tới thành phố Vũng Tàu giấu với mục đích tống tiền.