(Zing) - Cô phù thủy dễ thương trong seri phim 'Harry Potter' còn được rất nhiều người khen ngợi vì trí thông minh của mình.