ESCAP dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mức 8,2% trong năm 2008 do đầu tư tăng cao kết hợp với việc mở rộng khu vực công nghiệp và dịch vụ.