ESCAP: Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng 8,2% trong năm 2008

Gốc
Nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì được tốc độ phát triển ở mức 8,2% trong năm 2008, trong khi tỷ lệ lạm phát năm nay vẫn ở mức tương đối cao, vào khoảng 7,7%.

Tin nóng

Tin mới