Estonia cần xe tăng gấp

Gốc
(Vitinfo) - Quân đội Estonia đang cần xe tăng gấp vì thiếu chúng nước này không thể nghiên cứu được một cách quy chuẩn xe thiết giáp quân sự dành cho Lực lượng Bộ binh.

Tin nóng

Tin mới