EU, Ấn Độ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Gốc
Ấn Độ đã bước vào một mối quan hệ đối tác kinh tế sâu sắc với Liên minh châu Âu (EU) và xúc tiến hợp tác với Pháp trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Tin nóng

Tin mới