Hơn 50 nhà đàm phán đã tham dự cuộc họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp về Hiệp định Thương mại Tự do EU và ASEAN, được đồng chủ trì bởi Ủy ban châu Âu và Việt Nam trên cương vị là điều phối viên của ASEAN.

dp142 Cuộc họp diễn ra tại Bruxen, Bỉ từ ngày 30/1 đến 1/2. Cao ủy Thương mại Peter Mandelson đã tham dự vào các nghi thức của cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp. Cao ủy Thương mại Peter Mandelson nói: “Tăng cường cam kết và trọng tâm của chính sách thương mại của EU ở châu Á là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương mại châu Âu toàn cầu của Liên minh châu Âu. Một Hiệp định Thương mại Tự do EU-ASEAN là một phần quan trọng của chiến lược đó. Cuộc họp lần này giúp sáng tỏ các vấn đề và vạch kế hoạch cho những công việc phía trước. Tôi luôn luôn cam kết mạnh mẽ hướng tới một hiệp định thương mại thế kỷ 21 rộng mở, mà điều này sẽ yêu cầu nỗ lực của cả hai bên. Nhưng những lợi ích cho cả hai bên chắc chắn sẽ đáng giá cho nỗ lực này”. Cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Hỗn hợp EU-ASEAN đã chứng kiến một cuộc trao đổi quan điểm cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng lần đầu tiên của các bên về các vấn đề khác nhau mà EU muốn được đưa vào trong thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc thảo luận đã diễn ra trên cơ sở các văn bản về các vấn đề không chính thức do Ủy ban châu Âu đưa ra. Tất cả các bên tham gia đàm phán đã thể hiện thái độ nghiêm túc trong quá trình đàm phán, giúp tạo ra một sự hiểu biết tốt hơn về các vị trí tương ứng, mức độ tham vọng, các nhu cầu và hạn chế. Cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục và đào sâu hơn tại những cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp trong suốt năm 2008. Cuộc họp tới đây của Ủy ban Hỗn hợp sẽ diễn ra vào thang tư tại Băng Cốc, Thái Lan, và tiếp theo đó là hai cuộc họp vào tháng bảy ở Philipin và tháng 10 tại Việt Nam. Trước khi cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Hỗn hợp diễn ra, một cuộc hội thảo hai ngày về “Hội nhập kinh tế khu vực”, đã được tổ chức bởi Ủy ban châu Âu trong khuôn khổ của các hoạt động hợp tác EU và ASEAN.