(VnMedia) - Các bộ trưởng EU vừa đồng ý cấp vốn bước đầu cho dự án xây dựng hệ thống định vị vệ tinh chung của châu Âu có tên Galileo mà được cho sẽ là đối thủ của hệ thống GPS tương tự của Mỹ.