EU mở rộng Hiệp ước Schengen “Tan băng” tranh chấp biên giới Đức-Balan

Kể từ giữa đêm ngày 20/12, với việc 9 quốc gia mới ở châu Âu cùng gia nhập Hiệp ước Schengen về đi lại tự do, đường biên giới giữa những nước này cũng như với Liên minh châu âu (EU) trên thực tế đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/1/65180.cand