Nhằm ngăn chặn thủy sản khai thác bất hợp pháp, EU có ý định đóng cửa nhập khẩu thủy sản khai thác bất hợp pháp bằng việc áp dụng các chứng chỉ đặc biệt đối với tất cả các sản phẩm thủy sản đến các nước trong khối EU này.

small_5482.jpg Khai thác bất hợp pháp làm thiệt hại 10 tỷ Euro mỗi năm và làm suy thoái trữ lượng của các loài đang bị đe dọa như cá tuyết và cá ngừ vây xanh. Ông Joe Borg, Cao ủy Nghề cá châu Âu cho biết, bằng việc đóng cửa thị trường thủy sản lớn nhất thế giới đối với những loài thủy sản không có chứng nhận này, có thể giảm được 1,1 tỷ Euro thiệt hại do khai thác bất hợp pháp. Ngư dân khai thác bất hợp pháp thường đánh bắt cá con hoặc những loài đang bị đe dọa. Họ thường khai thác ở các vùng và trong mùa bị đóng cửa khi cá sinh sản. Những ngư dân này không khai báo sản lượng họ đánh bắt được để tránh các quy định về hạn ngạch và trốn thuế, và vì thế họ kiếm được lợi nhuận lớn hơn so với ngư dân bình thường. Chi phí cho môi trường cũng là vấn đề quan trọng. Cá ngừ vây xanh bị đe dọa bởi nguy cơ tuyệt chủng nên đã có những hạn chế nghiêm ngặt áp dụng cho sản lượng đánh bắt ở Địa Trung Hải, tuy nhiên, vẫn có khoảng 40% sản lượng cá ngừ bị khai thác bất hợp pháp. Với việc xây dựng hệ thống chứng chỉ nhập khẩu, EU muốn áp dụng các biện pháp đối phó với các nước và các tàu thuyền không tuân theo các biện pháp quốc tế, bao gồm cả việc xây dựng một danh sách đen. EU cũng muốn tăng mức tiền phạt, vì như hiện nay mức tiền phạt này là quá nhỏ so với lợi nhuận mà ngư dân khai thác bất hợp pháp có thể có được. Ông Joe Borg hy vọng, đề xuất này sẽ được 27 quốc gia trong khối EU chấp thuận vào năm tới.