Hanoinet - Tổng giá trị nguồn trang thiết bị gần là 800.000EUR, chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu nhằm phục vụ cho việc thẩm định và đào tạo kỹ năng nghề (Lễ tân, nhà hàng, chế biến món ăn VN và Âu, đại lý lữ hành...) theo hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch VN (VTOS).