Liên minh châu Âu (EU) đã thất thu khoảng 160 tỷ Euro (tương đương 179 tỷ USD) tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2014.

Nghiên cứu cũng cho thấy, một khoảng cách lớn giữa tỷ lệ ngân sách kỳ vọng thu được từ thuế VAT so với mức thuế VAT thu được thực tế, còn được gọi VAT Gap.

Tính theo giá trị, Italy có mức thu thuế VAT thực tế cao nhất EU , ước khoảng 37 tỷ Euro, còn Luxembourg có mức thu thuế VAT thực tế thấp nhất, chỉ 147 triệu Euro.

Nghiên cứu VAT Gap của EC là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc lại hệ thống thuế giá trị gia tăng tại châu Âu, nhằm kiềm chế và giảm mạnh tình trạng gian lận thuế .