Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

EU trợ giá cho nông dân 40 tỷ euro/năm

Hanoinet - Cao ủy phụ trách Nông nghiệp của EU, bà Mariann Fischer Boel muốn làm giảm đến mức tối thiểu việc bóp méo thị trường thực phẩm mà việc trợ cấp đã tạo ra.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62299