EU và Việt Nam trao đổi thông tin về nhân quyền

Gốc
Ngày 23/10, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ủy ban Dân tộc và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề “Trao đổi các thông tin chuẩn mực quốc tế về nhân quyền cho người dân tộc thiểu số trong tham gia xây dựng, thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số áp dụng vào khung pháp lý tại Việt Nam”.

Với sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành ở cấp tỉnh, huyện của 5 tỉnh miền Trung - Tây nguyên (Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận). Hội thảo giới thiệu, trao đổi về những văn kiện quốc tế liên quan đến quyền con người và quyền của dân tộc thiểu số, đặt trong bối cảnh của Việt Nam, đặc biệt là việc áp dụng các công ước quốc tế, các chính sách hiện hành của Việt Nam về dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với việc sửa đổi Hiến pháp hiện nay. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về các vấn đề dân tộc thiểu số cũng được các đại biểu chia sẻ, thảo luận theo phương pháp tiếp cận thực tế.

Hồng Xiêm

Tin nóng

Tin mới