Eva Mendes - một trong những gương mặt quen thuộc đã từng nhiều lần lên trang bìa của chí Elle. Chúng ta tiếp tục gặp lại người đẹp Eva Mendes trên tạp chí Elle số ra tháng 10.