Tập đoàn điện lực Việt Nam vừa công bố năm 2014, lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện đã lãi hơn 823,83 tỷ đồng nhưng số lãi này là đến chủ yếu từ hoạt động khác.

Kết quả này vừa được công bố tại cuộc họp báo về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiều 2/2/2016.

Tại đây, EVN cho biết, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiên là 128,63 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện cả năm này là 198.003,52 tỷ đồng.

Do vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,7 tỷ đồng, tương đương 1.188,86 đồng/kWh.

Khâu truyền tải điện chiếm hơn 10.520,39 tỷ đồng, tương đương giá thành 81,79 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối, bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu này là 261,66 đồng/kWh.

EVN bao lai hon 800 ty dong - Anh 1

Khâu cuối cùng là khâu phụ trợ, quản lý ngành được xác định chiếm chi phí 905,18 tỷ đồng, tương đương giá thành là 7,04 đồng/kWh.

Cùng đó, doanh thu bán điện năm 2014 của EVN là 179,128,89 tỷ đồng, tương ứng 1.532,55 đồng/kWh.

Do vậy, nếu tính riêng giá thành từ các hoạt động kinh doanh điện, ông Đinh Quang Tri cho biết, sau khi lấy doanh thu trên trừ đi chi phí sản xuất kinh doanh điện thì sẽ lỗ 874 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngoài hoạt động này, EVN năm 2014 có thu nhập lớn lên tới 1.698,46 tỷ đồng từ các hoạt động khác có liên quan ngành điện.

Trong đó, EVN thu nhập khoảng 444,26 tỷ đồng nhờ bán công suất phản khác. EVN cũng gặt hái khoảng 1.153,21 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi từ các Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty điện lực.

EVN cũng có thêm khoảng hơn 101 tỷ đồng tiền lãi từ cổ phần ở các công ty thiết bị điện, tư vấn điện.

Do vậy, sau khi tính toán hợp nhất tài chính, kết quả kinh doanh cuối cùng của EVN là lãi 823,83 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, EVN phải bù khoảng 142,76 tỷ đồng do lỗ ở kinh doanh điện bán ở các xã, đảo xa khu vực lưới điện quốc gia.

Phạm Huyền