EVN đạt hơn 107.000 tỷ đồng doanh thu từ bán điện

Gốc
(ĐTCK) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, doanh thu từ bán điện 6 tháng của toàn Tập đoàn ước đạt 109.161 tỷ đồng, trong đó 5 tổng công ty điện lực đạt 107.434 tỷ đồng, tăng 15,35% so với cùng kỳ năm ngoái; giá bán điện bình quân toàn EVN là 1.595,6 đồng/kWh, giá bán điện bình quân của 5 tổng công ty điện lực là 1.593,39 đồng/kWh.

Về sản xuất, sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2015 đạt 14,61 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 78,74 tỷ kWh, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2015 ước đạt 14,17 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 76,58 tỷ kWh, tăng 11,98% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 6/2015 ước đạt 13,4 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 68,414 tỷ kWh, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,6% (tăng 11,68%), điện cấp cho thương mại chiếm 5% (tăng 21,5%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35% (tăng 9,97%), điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% (tăng 26,33%), điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% (tăng 8,74%).

Mai Phương

Tin nóng

Tin mới