EVN khởi công, đóng điện 116 công trình điện trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã khởi công 67 công trình và hoàn thành đóng điện 49 công trình lưới điện.

Theo báo cáo của EVN, các tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án công trình điện, giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao, không huy động được chuyên gia nước ngoài cũng như khan hiếm nguồn nhân lực trong nước, công tác phối hợp với các địa phương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) khởi công 67 công trình trong 6 tháng đầu năm

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) khởi công 67 công trình trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù vậy, quá trình triển khai thực hiện các dự án đã được áp dụng các công nghệ phục vụ theo dõi, quản lý dự án; sự vào cuộc của các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đồng thời, Tập đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của đơn vị liên quan đến quy định pháp luật và quy định quản lý nội bộ của EVN trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

Về lưới điện, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị đã khởi công 67 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV. Bao gồm: 04 công trình 500kV, 08 công trình 220kV và 37 công trình 110kV. Bên cạnh đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị đã hoàn thiện xong quy trình quản lý chất lượng dự án và quy trình quản lý chất lượng nội bộ khối lưới phân phối... Tiếp tục tập trung thi công các dự án Thủy điện Ialy mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch I và các dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Hải Yến

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/evn-khoi-cong-dong-dien-116-cong-trinh-dien-trong-6-thang-dau-nam-182463.html