Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

EVN kiếm được 81 tỉ đồng từ việc cho thuê cột điện

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Số tiền 81 tỉ đồng được EVN sử dụng vào mục đích tu dưỡng vận hành hệ thống cột điện và được hạch toán theo các chế độ kế toán hiện hành.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=139780