(NDH) Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng toàn hệ thống tháng 2 đạt 9,455 tỷ kWh. Sản lượng huy động ngày cao nhất đạt 384,4 triệu kWh. Lũy kế 2 tháng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 19,79 tỷ kWh, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2/2014 cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán cũng như các hoạt động chính trị - xã hội khác. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi thực hiện đợt 3 cấp nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2013-2014 ở các địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tháng 2/2014 sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 9,229 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 19,264 tỷ kWh, tăng 6,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất chiếm 37,12%, điện mua chiếm 62,88%.

Điện thương phẩm tháng 02/2014 ước đạt 8,682 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng năm 2014 điện thương phẩm ước đạt 18,354 tỷ kWh, tăng 8,58% so cùng kỳ năm trước, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 8,74%.

Dự kiến tháng 3/2014, sản lượng bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 391 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 19.750 MW.

Thu Trang - Người Đồng Hành