Vài ngày nay, hàng trăm ngàn khách hàng mạng di động CDMA HT Mobile (092) lo lắng về việc sẽ phải đổi số điện thoại hoặc máy điện thoại vì mạng này đang đệ trình Bộ Thông tin - Truyền thông chuyển sang sử dụng công nghệ GSM. Số phận của mạng 092 vẫn chưa có hồi kết thì thông tin mạng CDMA EVN Telecom (096) có thể sẽ sáp nhập thêm mạng 092 đã làm hâm nóng thị trường mạng di động VN.