EVN tiên phong tiết kiệm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022 - 2025; trong đó, đặt ra mục tiêu và các giải pháp để triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện thời gian tới.

10 năm EVN tiết kiệm 37,1 tỷ kWh

Theo EVN, trong giai đoạn 2010 - 2021, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các văn bản hướng dẫn dưới luật đã thể chế hóa các quy định, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, tạo hành lang pháp lý để thực thi các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Cùng với đó, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nói riêng đã đi vào cuộc sống. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng hiệu quả hơn.

Ngành điện lực chú trọng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Nguồn: ITN

Ngành điện lực chú trọng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Nguồn: ITN

Theo báo cáo của EVN, giai đoạn 2010 - 2021, cả nước tiết kiệm được 37,1 tỷ kWh điện, tương ứng với 66.781 tỷ đồng tiền điện và tương ứng 2% điện thương phẩm. Đáng ghi nhận, kết quả tiết kiệm điện năm sau cao hơn năm trước. Hệ số đàn hồi (tăng trưởng GDP/tăng trưởng điện) đã giảm từ 2 lần (năm 2010) xuống còn 1,49 lần (năm 2021) cho thấy, sử dụng điện có xu thế tiết kiệm và hiệu quả hơn qua các năm.

Riêng EVN, Tập đoàn đã tích cực chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương về tiết kiệm điện. EVN cũng chủ động ban hành các chỉ đạo điều hành kịp thời, tổ chức triển khai tại các Tổng Công ty điện lực/Công ty điện lực các hoạt động tiết kiệm điện, mang lại hiệu quả cao.

Trong giai đoạn 2010 - 2021, EVN đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình tiết kiệm điện như tuyên truyền tiết kiệm điện; quảng bá thay đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang compact bằng đèn tiết kiệm điện; hỗ trợ quảng bá lắp đặt bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời; giờ trái đất; gia đình tiết kiệm điện.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, EVN đã triển khai các chương trình thí điểm như Mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp tại 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ hộ nông dân tại các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang thay đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact cho cây thanh long ra hoa trái vụ; thí điểm tiết kiệm năng lượng bằng mô hình Công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO)…

EVN tiếp tục đóng vai trò tiên phong

Thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động tiết kiệm điện trong giai đoạn vừa qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều doanh nghiệp sử dụng dây chuyền, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, điển hình là các nhà máy xi măng, nhà máy thép; nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm vẫn còn hạn chế, chưa sẵn sàng tiếp cận với thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo EVN, giai đoạn 2022 - 2025, ngành điện lực xác định, Tập đoàn tiếp tục là đơn vị đi đầu trong các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xã hội; đóng vai trò là tập đoàn tiên phong, chủ động định hướng đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện đến khách hàng và cộng đồng.

Dự thảo chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2022 - 2025 đặt ra mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6%; điện tử hóa các tài liệu tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng trên phạm vi cả nước, thường xuyên, liên tục, trên các kênh truyền thông truyền thống và mạng xã hội; giảm công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia và điều chỉnh phụ tải điện, ít nhất 1.500MW vào năm 2025.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương; trong đó các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ ≥ 1 triệu kWh/năm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Bộ Công thương cần sớm rà soát kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (năm 2010) theo hướng chuyển từ cơ chế “tự nguyện” sang “bắt buộc”; quy định rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý năng lượng. Đồng thời, cần có các cơ chế tài chính để hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm và thiết bị có hiệu suất cao; cơ chế tài chính cho EVN thực hiện các nội dung, chương trình về thúc đẩy thực hiện tiết kiệm điện và tuyên truyền tiết kiệm điện.

Quang Hào

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/evn-tien-phong-tiet-kiem-dien-i298017/