Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục xây dựng các phương án giá điều chỉnh đúng thời điểm.