EVNNPC đảm bảo cấp điện cho gần 1.000 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thông tin từ các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, ngành điện lực tại 27 tỉnh miền Bắc thuộc địa bàn EVNNPC quản lý kinh doanh phân phối điện đã thực hiện phương án cung cấp điện và ứng trực để đảm bảo điện phục vụ 956 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại các tỉnh, thành phố.

Ngay trong đầu tháng 6/2022, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ tốt cho kỳ thi và tuyển sinh, các đơn vị trong EVNNPC đã chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi THPT tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện cho: các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, các đơn vị điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ).

 Kiểm tra đo điện áp tại tủ phân phối cấp điện điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh.

Kiểm tra đo điện áp tại tủ phân phối cấp điện điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh.

Điện lực TP Điện Biên sử dụng camera nhiệt kiểm tra hệ thống lưới điện.

Điện lực TP Điện Biên sử dụng camera nhiệt kiểm tra hệ thống lưới điện.

 Cán bộ trực điều hành lưới điện tại trung tâm điều khiển từ xa Lạng Sơn.

Cán bộ trực điều hành lưới điện tại trung tâm điều khiển từ xa Lạng Sơn.

Điện lực Nho Quan kiểm tra trạm biến áp cấp điện phục vụ kỳ thi THPT 2022.

Điện lực Nho Quan kiểm tra trạm biến áp cấp điện phục vụ kỳ thi THPT 2022.

Từ ngày 6/7/2022 đến hết ngày 9/7/2022, EVNNPC đảm bảo không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố. 27 Công ty Điện lực thuộc EVNNPC tổ chức hơn 3.800 ca trực để trực đảm bảo điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi.

Công nhân điện lực Bắc Kạn lắp đặt và kiểm tra máy phát điện dự phòng tại một điểm thi.

Công nhân điện lực Bắc Kạn lắp đặt và kiểm tra máy phát điện dự phòng tại một điểm thi.

Công nhân điện lực Đại Từ kiểm tra nguồn điện tại trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên.

Công nhân điện lực Đại Từ kiểm tra nguồn điện tại trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên.

Các đơn vị đã chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Phương Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/evnnpc-dam-bao-cap-dien-cho-gan-1-000-dia-diem-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-i659869/