Eximbank quý I/2017: Tín dụng không tăng vẫn lãi 168 tỷ đồng

Gốc
Hết quý I/2017, huy động vốn của Eximbank tăng 7,7%, dư nợ tín dụng không tăng do thu hồi trước hạn 500 tỷ đồng dư nợ cho vay theo kết luận Thanh tra.

Eximbank quý I/2017: Tín dụng không tăng vẫn lãi 168 tỷ đồng - Ảnh 1

Báo cáo của ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu ( Eximbank – mã EIB), tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, cho biết trong quý I/2017, Eximbank đã giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn từ 55% xuống 45%, thấp hơn mức quy định.

Tính đến cuối quý I/2017 huy động vốn tăng 7,7%.

Dư nợ tín dụng không tăng trưởng, nguyên nhân Eximbank đã thu hồi trước hạn 500 tỷ đồng nợ vay theo kết luận Thanh tra.

Theo đó, lợi nhuận trong quý I của Eximbank đạt 168 tỷ đồng sau khi đã trích lập nợ xấu.

Ban lãnh đạo Eximbank trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đã được cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cụ thể:

Tổng tài sản của Eximbank đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016

Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016

Tổng dư nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016

Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

Nợ xấu: dưới 3%

Trong năm 2017, Eximbank sẽ tập trung xử lý tồn đọng, phát triển thế mạnh của mình. Kế hoạch kinh doanh năm nay chưa bao gồm kết quả thoái 9,16% vốn khỏi Sacombank .

Lan Anh

Tin nóng

Tin mới