(baodautu.vn) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) và Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho 4 Dự án trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ và nhánh rẽ (g/đ 2); đường dây 220kV đấu nối nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 vào hệ thống điện Quốc gia; đường dây 220kV Sơn Hà - Dốc Sỏi và đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết. Hợp đồng được ký ngày 15/8/2013. >>> Thêm một nhà máy điện gió 900 tỷ đồng

Theo đó, Dự án trạm biến áp 500 kV Thạch Mỹ và nhánh rẽ (giai đoạn 2) phục vụ truyền tải công suất của nhà máy thủy điện Xêkaman 3 (Lào) và các nhà máy thủy điện khu vực phía tây tỉnh Quảng Nam (Đăk Mil 1, Đăk Mil 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2...) vào hệ thống điện Quốc gia; kết nối hệ thống điện 500kV, 220kV khu vực miền Trung-Tây Nguyên, góp phần tăng cường công suất, giảm tổn thất truyền tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống.

Với tổng mức đầu tư là 928,003 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2 là 746,183 tỷ đồng), các gói thầu sử dụng vốn vay Ngân hàng Eximbank-Đà Nẵng là 490 tỷ đồng.

Dự án đường dây 220 kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 vào hệ thống điện quốc gia đã khởi công ngày 05/8/2013 và dự kiến đóng điện đưa vào vận hành tháng 6/2014. Ngân hàng Eximbank-Đà Nẵng cho dự án này vay là 250 tỷ đồng.

Dự án đường dây 220kV Sơn Hà-Dốc Sỏi nhằm khai thác, truyền tải công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện Sơn Tây, Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi lên hệ thống điện quốc gia, góp phần tăng độ tin cậy, ổn định và an toàn vận hành cho hệ thống điện Miền Trung.

Dự án dự kiến đóng điện vận hành vào tháng 10/2013 (đồng bộ tiến độ phát điện Nhà máy thủy điện Đăkđrinh). Tại dự án này, Ngân hàng Eximbank-Ba Đình cho vay 226 tỷ đồng.

Dự án đường dây 220 kV Vĩnh Tân - Phan Thiết nhằm truyền tải công suất nhà máy điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Dự án dự kiến khởi công tháng 9/2013 và đóng điện đưa vào vận hành cuối năm 2014 với tổng mức đầu tư là 999,220 tỷ đồng. Ngân hàng Eximbank - Long Biên cho vay 680 tỷ đồng.

Hoàng Minh