F.I.T tăng vốn điều lệ gấp hơn 3 lần

Gốc
(Baodautu.vn) Đại hội đồng cổ đông bất thường sáng nay (18/1) Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (mã FIT, sàn HNX) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 34,25 triệu cổ phần. Số cổ phần này cao gấp 217,46% so với tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của F.I.T.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông F.I.T vừa diễn ra hôm 18/1 tại Hà Nội

Công ty sẽ thực hiện phát hành theo 4 phương thức khác nhau: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược và phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên.

Theo dự kiến, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo tỷ lệ 5/1. Theo đó, số lượng cổ phần phát hành tối đa theo phương thức này sẽ là 3,15 triệu cổ phần.

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện theo phương thức quyền mua với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành tối đa theo hình thức này lên tới 22,365 triệu cổ phần.

Trong khi đó, số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho đối tác chiến lược sẽ là 7.947.500 cổ phần. Số cổ phần này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ này hoàn thành đợt chào bán. Tiêu chí cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư có tiềm năng tài chính, am hiểu về đầu tư, có thế mạnh trong các ngành sản xuất và hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, F.I.T cũng dành một phần cổ phiếu để chào bán cho cán bộ công nhân viên của công ty. Khối lượng dự kiến 787.500 cổ phần và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Theo chiến lược kinh doanh năm 2014, F.I.T sẽ chú trọng phát triển tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn mua bán và sáp nhập…

Trong lĩnh vực đầu tư, F.I.T sẽ giảm tỷ trọng đầu tư ngắn hạn và tăng tỷ trọng đầu tư dài hạn để nắm giữ, kiểm soát và phát triển các công ty con, công ty liên kết. Theo đó, tỷ lệ nắm giữ tại các công ty liên kết phải đạt từ 20% trở lên.

Hiện nay, các khoản đầu tư dài hạn của F.I.T chiếm khoảng 52,7% vốn chủ sở hữu và dự kiến tỷ lệ đầu tư dài hạn sẽ tăng lên tới 80% vốn chủ sở hữu.

Để tăng hiệu quả hoạt động trong năm 2014 và các năm tới, F.I.T cũng đang có kế hoạch tuyển dụng phó tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh người nước ngoài.

Chí Tín

Tin nóng

Tin mới