Facebook thừa nhận tiếp cận hội thoại người dùng

Gốc
Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin mạng xã hội Facebook đã chi trả cho hàng trăm đối tác để nghe hoặc nhận được mô tả nội dung các cuộc hội thoại của người dùng.

Facebook thừa nhận tiếp cận hội thoại người dùng

Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin mạng xã hội Facebook đã chi trả cho hàng trăm đối tác để nghe hoặc nhận được mô tả nội dung các cuộc hội thoại của người dùng.

Theo vnews