Là một game MMORPG chủ đề Trái đất sau ngày tận thế của Icarus Studios, Fallen Earth đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ trước khi ra mắt người chơi.