(Zing) – Sau sự ra đi của Phó Chủ tịch Tony Jimenez hôm qua, fan Newcastle muốn số còn lại trong băng “mafia London” cũng phải “dọn ổ”.